kobietymedycyny.pl

Kolejna witryna oparta na WordPressie

Jak dobrze wybrać ośrodek terapii odwykowej dla alkoholików
Zdrowie

Jak dobrze wybrać ośrodek terapii odwykowej dla alkoholików?

Alkoholizm to bardzo poważna choroba, ponieważ uzależnia psychicznie i fizycznie. Jest to choroba nieuleczalna i alkoholikiem jest się do końca życia. Jednak dobra i skuteczna terapia pozwala alkoholikowi na życie w trzeźwości i obudować to, co utracił przez picie. Terapia musi przebiegać w odpowiednich warunkach i musi być prowadzona przez przygotowany do tego personel.

Jak alkohol uzależnia?

Alkoholizm to choroba bardzo podstępna, która rozwija się latami i początkowo nie jest zauważalna ani dla osoby pijącej, ani dla jej otoczenia. To znacznie utrudnia jej rozpoznanie na wczesnych etapach uzależnienia. Psychiatrzy i terapeuci wyróżniają cztery fazy choroby alkoholowej, każda z nich może trwać nawet kilka lat. Nie da się dokładnie określić ile czasu rozwija się uzależnienie, ponieważ jest to kwestia bardzo indywidualna.

Pierwsza faza tzw. wstępna, zaczyna się od picia dla towarzystwa. Alkohol sprawia przyjemność, pozwala się rozluźnić, zapomnieć o problemach w pracy lub w domu. Na tym etapie stopniowo wzrasta tolerancja na alkohol, osoba uzależniająca się może wypić go coraz więcej bez upijania się. Faza druga to faza ostrzegawcza, alkoholik szuka okazji do wypicia, zaczyna pić w samotności. Powoli zaczyna zdawać sobie sprawę z problemu i stara się to ukryć przed otoczeniem. Wmawia sobie, że wszystko ma pod kontrolą i może przestać pić w każdej chwili. Trzecia faza to faza krytyczna, alkoholik nie kontroluje już swojego nałogu. Pije przy okazji i bez okazji, nie kontroluje ilości wypitego alkoholu, często upija się na umór. Stopniowo zaczyna zaniedbywać rodzinę, obowiązki w pracy. Zmienia się także jego zachowanie, staje się agresywny, wybuchowy. Zaniedbuje swój wygląd, traci popęd seksualny.

Ostatnią fazą jest faza chroniczna. Osoba uzależniona popada w długie ciągi alkoholowe przeplatane bardzo krótkimi okresami trzeźwości. Chce w ten sposób udowodnić, że kontroluje sytuację. Na tym etapie może wystąpić padaczka alkoholowa, następuje spowolnienie procesów myślowych, pojawiają się majaki i urojenia.

Leczenie alkoholizmu

Leczenie choroby alkoholowej nie jest łatwe i przebiega w etapach. Etap pierwszy to detoks, który polega na podawaniu środków farmakologicznych i pozbyciu się toksyn z organizmu. Musi przebiegać pod nadzorem lekarzy różnych specjalności. Drugi etap to terapia dla alkoholików obejmująca terapię indywidualną i grupową. Terapia prowadzona jest przez psychiatrów, psychologów oraz terapeutów posiadających odpowiednie uprawnienia. Podczas terapii alkoholik uczy się jak przewartościować swoje dotychczasowe życie, jak wytrwać w trzeźwości i jak odmawiać wypicia choćby jednego kieliszka. Leczenie w pierwszym okresie powinno odbywać się w ośrodku zamkniętym, gdzie łatwiej jest kontrolować postęp leczenia i stan trzeźwości pacjenta.

Jak dobrze wybrać ośrodek terapii?

Kluczowym momentem w leczeniu alkoholizmu jest decyzja uzależnionego o chęci podjęcia terapii. Leczenie podjęte pod przymusem lub naciskiem najbliższych najczęściej kończy się niepowodzeniem. Terapia dla alkoholików powinna przebiegać w starannie wybranym ośrodku, który zapewni odpowiedni poziom leczenia oraz warunki. Przede wszystkim należy zapoznać się z oferowanym programem terapii. Powinien on obejmować zajęcia indywidualne z psychologiem i terapeutą oraz zajęcia grupowe. Te ostatnie to możliwość poznania problemów innych alkoholików, sposobów w jaki radzą sobie z uzależnieniem, co sprawia im największą trudność. To także okazja uczenia się na nowo nawiązywania relacji interpersonalnych bez konieczności picia alkoholu.

Dobry ośrodek leczenia alkoholizmu w swojej ofercie powinien mieć różnego rodzaju zajęcia relaksacyjne, jak muzykoterapia, filmoterapia, wycieczki, zajęcia sportowe. To niezwykle istotne, ponieważ uczy alkoholika spędzać wolny czas bez butelki napoju wysokoprocentowego. Warto także sprawdzić poziom opieki medycznej i kwalifikacje personelu. Pacjent powinien mieć zapewnioną opiekę przez 24 godziny i liczyć na wsparcie terapeuty czy lekarza w razie potrzeby.

Nie bez znaczenia są także warunki bytowe. Najlepiej sprawdzają się małe ośrodki, które mogą zapewnić domowe warunki i atmosferę. Alkoholik łatwiej adoptuje się do takich warunków i odczuwa mniejszy stres. To ważne, bo w ośrodku spędzi około miesiąca. Dobrze wybrany ośrodek wspiera alkoholika po zakończeniu pobytu, ale udziela także wsparcia osobom współuzależnionym, czyli najbliższym.

Jak uzyskać informacje o ośrodkach leczenia alkoholizmu?

Wszystkie powyższe informacje można znaleźć na stronie internetowej każdej placówki, wątpliwości można rozwiać podczas rozmowy telefonicznej lub wcześniejszej wizyty w ośrodku.